Regulamin

XXVII BIEG GÓRSKI NA ŚLĘŻĘ

13. PZLA MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW

W BIEGU GÓRSKIM NA KRÓTKIM DYSTANSIE

https://sport.sobotka.pl/bieg-na-sleze/

CEL:

Popularyzacja i upowszechnianie biegania w bliskości z przyrodą, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

ORGANIZATOR:

Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce,

Aleja Św. Anny 12, 55-050 Sobótka
tel. 71 3162 355, e-mail: biuro@sport.sobotka.pl

Współorganizator: Klub Biegacza Sobótka

BIURO ZAWODÓW:

Biuro organizacyjne zawodów znajdować się będzie na stadionie w Sobótce, tel. 71 3162 355, godz. 7:30 – 10:15.

TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się 29 maja 2021 roku na stokach Masywu Ślęży. Start w pobliżu Stadionu w Sobótce, Aleja Św. Anny 12.Ze względu na poluzowanie obostrzeń i zezwolenie na start do 250 osób, uczestnicy Mistrzostw Polski i Otwartego Biegu Górskiego na Ślężę wystartują wspólnie wg poniższego harmonogramu.

11:00 – Mistrzostwa Polski, Otwarty Bieg Górski na Ślężę – kobiety

11:10 – Mistrzostwa Polski, Otwarty Bieg Górski na Ślężę – mężczyźni

 

TRASA:

Trasa długości 5,0 km, przewyższenie + 530 m – 35 m prowadzi drogą polną w pobliże Przełęczy pod Wieżycą i dalej żółtym szlakiem przez szczyt Wieżycy. Meta znajduje się na Ślęży, obok schroniska.

LIMIT CZASU:

Obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy – 90 minut.

UCZESTNICTWO I OPŁATA STARTOWA:

Uczestnictwo w 13. PZLA Mistrzostwach Polski Seniorów w Biegu Górskim na Krótkim Dystansie według osobnego regulaminu.

Uczestnikiem Biegu na Ślężę może być każda osoba, która ukończy 18 lat najpóźniej w dniu zawodów.

Opłata startowa wynosi 65 zł.

Każdy uczestnik w ramach opłaty za pakiet startowy otrzyma pamiątkowy medal, opaskę biegową, plecak i napój. Poza tym w ramach pakietu startowego organizator przewozi wierzchnie odzienie uczestników na metę. Wierzchnie odzienie należy włożyć do worka dostarczonego przez organizatora i oddać do pojazdu oznakowanego META stojącego obok biura zawodów do godz.10:15

Każdy uczestnik odbierający numer startowy potwierdza, że:

  • jest zdrowy i w dniu zawodów nie ma objawów COVID-19
  • nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed udziałem w zawodach,
  • zapoznał się oraz jest świadom obowiązku stosowania się do wytycznych uczestnictwa w zawodach sportowych w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Wszyscy zawodnicy otrzymają numery startowe, które mają obowiązek umieścić z przodu tak, aby były widoczne podczas całego biegu. Zawodnicy bez numerów startowych lub z numerami umieszczonymi niezgodnie z regulaminem nie zostaną sklasyfikowani.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane przez internet w systemie DATASPORT na stronie https://online.datasport.pl/zapisy/portal/pl od niedzieli 16.05.2021 do niedzieli 22 maja 2021 r. do godziny 24:00. Limit zgłoszonych to 400 osób. Za zgłoszenie uważa się przesłanie formularza internetowego oraz dokonanie opłaty.

KLASYFIKACJE:

W Biegu Górskim na Ślężę przeprowadzona zostanie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

Sklasyfikowani zostaną łącznie uczestnicy Mistrzostw Polski oraz Biegu Otwartego.

Poza tym prowadzone będą klasyfikacje w następujących kategoriach wiekowych:

K18, K30, K40, K50, K60, M18, M30, M40, M50, M60, M70 oraz klasyfikacja mieszkańców Gminy Sobótka.

Kolejność w Biegu Otwartym zostanie ustalona według czasów brutto (wg rzeczywistego miejsca na mecie ).

NAGRODY:

W mistrzostwach Polski – medale dla 3 pierwszych kobiet i mężczyzn oraz nagrody finansowe za miejsca 1-6.
Dekoracja Mistrzostw Polski odbędzie się o godz.14:30 przy Biurze Zawodów.

Po niej nastąpi dekoracja i wręczenie pucharów lub statuetek dla trzech najlepszych kobiet i trzech najlepszych mężczyzn OPEN biegu otwartego, kategorii wiekowych i klasyfikacji Gmina Sobótka

Ze strony DATASPORT będzie można pobrać pliki certyfikatów. Zwycięzcy (pierwsze trzy miejsca) klasyfikacji generalnej Biegu Górskiego na Ślężę, w kategoriach wiekowych oraz klasyfikacji mieszkańców Gminy Sobótka dodatkowo będą mogli pobrać okolicznościowe dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator zapewnia pierwszą pomoc medyczną.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie przed i po imprezie.

Organizator nie zapewnia szatni i natrysków.

Ewentualne protesty należy zgłaszać do Sędziego Głównego 15 minut po wywieszeniu pierwszych nieoficjalnych wyników. Protesty będą rozpatrywane na miejscu.

Trasa nie jest zamknięta dla ruchu turystycznego. Po ukończeniu biegu zawodnicy schodzą czerwonym szlakiem na Stadion w Sobótce.

Ze względu na panująca epidemię zachęcamy do niezwłocznego powrotu i nie gromadzenie się.

Nie zezwala się na udział w biegu z psami, kijkami (trekingowymi, nordic walking, narciarskimi itp.).

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Dyrektor Biegu

Wojciech Kacperski

Skip to content