Kup preferencyjnie węgiel od Gminy – wnioski można składać od dnia 14 listopada 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że Gmina Sobótka przystąpiła do rządowego programu zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych, które określono przepisami ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236).

Kup preferencyjnie węgiel od Gminy

Drogi Mieszkańcu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz Ośrodka Pomocy Społecznej zamieściliśmy wniosek, który musisz wypełnić  i złożyć, aby móc kupić od Gminy węgiel po preferencyjnej stawce nie wyższej niż 2000 zł za 1 tonę.

Wnioski można składać od dnia 14 listopada 2022 r.

Do ceny węgla należy doliczyć koszt transportu w wysokości ustalonej przez Skład z którego będziesz odbierał węgiel. Kosztu tego nie poniesiesz, jeśli zdecydujesz się na samodzielny odbiór węgla ze składu.

Uwaga! Jeśli decydujesz się samodzielnie odebrać węgiel musisz zapewnić sobie środek transportu na który zmieści się całe Twoje zamówienie. Nie dopuszczamy odbioru węgla w częściach.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

 • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Miasta lub Gminy Sobótka,
 • jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
 • nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.

Jakie informacje musisz zawrzeć we wniosku?

 • imię i nazwisko,
 • adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,
 • adres e-mai, nr telefonu w celu kontaktu do umówienia terminu dostawy/odbioru węgla,
 • asortyment (węgiel orzech, ekogroszek, groszek lub miał) oraz ilość kupowanego węgla (nie więcej jak 1,5 tony na gospodarstwo domowe)
 • sposób dostarczenia faktury,
 • stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku).
 • Wniosek musisz podpisać.

Jeśli składając wniosek nie podasz wymaganych informacji lub go nie podpiszesz zostaniesz wezwany(a) do uzupełnienia wniosku, co znacznie wydłuży procedurę zakupu.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wniosek możesz:

       Urząd Miasta i Gminy
       ul. Rynek 1
       55-050 Sobótka

 • osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w pok. nr 1 przy ul. Rynek 1
 • wniosku nie można złożyć telefonicznie.

UWAGA!
Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe. W takim przypadku zostaniesz wezwany(a) do złożenia odpowiedniego rodzaju podpisu elektronicznego.

Termin realizacji

Niezwłocznie.

Z uwagi na uzależnienie od dostaw realizowanych przez spółki wyznaczone Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 2237) jako podmioty wprowadzające do obrotu uprawnione do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego Gmina Sobótka nie gwarantuje wnioskowanej ilości, jakości węgla, ani terminu jego dostarczenia.

Opłaty

 • Wniosek złożysz bezpłatnie.
 • Koszt węgla nie przekroczy kwoty 2 000 zł brutto za tonę.
 • Do ceny węgla należy doliczyć koszt transportu w wysokości wskazanej przez skład.
 • Kosztu tego nie poniesiesz, jeśli zdecydujesz się na samodzielny odbiór węgla ze składu. Uwaga! Jeśli decydujesz się samodzielnie odebrać węgiel musisz zapewnić sobie środek transportu na który zmieści się całe Twoje zamówienie. Nie dopuszczamy odbioru węgla w częściach.

Jak możesz zapłacić?

 • Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności zgłoszeń.
 • Po pozytywnej weryfikacji wniosku, otrzymasz fakturę, którą należy opłacić przelewając pieniądze na wskazany na fakturze rachunek bankowy.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty  skontaktujemy się z Tobą celem określenia terminu i miejsca odbioru węgla.
 • UWAGA!
  Nie dokonuj przelewów dopóki nie przekażemy Ci informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i nie dostarczymy faktury VAT.
 • Termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

 

Telefon kontaktowy

71 335 12 23

E-mail

wegiel@sobotka.pl

Informacje dodatkowe

Co nastąpi po złożeniu wniosku

Twój wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. W przypadku błędów we wniosku wezwiemy Cię do ich poprawienia.

Jakie czynności podejmiemy w celu rozpatrzenia wniosku:

 1. Sprawdzimy czy otrzymałeś dodatek węglowy,
 2. Jeśli nie złożyłeś wniosku o dodatek węglowy, sprawdzimy czy spełniasz warunki aby go otrzymać w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w której zgłosiłeś swoje źródło ogrzewania gospodarstwa domowego,
 3. Dokonamy sprawdzenia wniosku w bazach PESEL oraz w rejestrze mieszkańców Miasta i Gminy.

Jeśli wniosek będzie właściwie wypełniony i przejdzie pozytywną weryfikację otrzymasz od nas fakturę celem dokonania płatności. Po zaksięgowaniu wpłaty skontaktuje się z Tobą pracownik Urzędu celem umówienia terminu odbioru węgla.

Jeśli z wniosku będzie wynikać, że nie przysługuje Ci prawo do zakupu preferencyjnego węgla wyślemy Ci stosowną informację.

Pamiętaj:

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, że żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej jaka wynika z przepisów ustawy.

W przypadku dokonania takiego zakupu – zakup preferencyjny nie przysługuje.

Zgodnie z zapisami ustawy ilość paliwa stałego (węgla) dostępna dla jednego gospodarstwa domowego została określona w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 2238) i wynosi:

 • w okresie do 31 grudnia 2022 r. – 1,5 tony,
 • w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. – 1,5 tony,

Do pobrania:

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

KOMUNIKAT BURMMISTRZA W SPRAWIE ZAKUPU WĘGLA NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

About Author

Skip to content