Cennik

CENNIK OPŁAT za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji

1. Płyta główna boiska stadionu sportowego w Sobótce oraz szatnie i natryski na organizację zajęć lub zawodów sportowych:

Lp. Użytkownicy Zorganizowane zajęcia sportowe (treningi) cena brutto za 1 godzinę Niebiletowane zajęcia sportowe (mecze) cena brutto za 1 godzinę Biletowane zawody sportowe (mecze) cena brutto za 1 godzinę
1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej. 100,00 zł 150,00 zł 200,00 zł
 

2. Całość lub część stadionu sportowego w Sobótce na organizację imprez niemających charakteru zajęć i zawodów sportowych (bez kosztów mediów):

Lp. Użytkownicy Wynajem płyty górnej cena brutto za 1 godzinę Wynajem płyty dolnej cena brutto za 1 godzinę Wynajem całego stadionu cena brutto za 1 godzinę
1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej 400,00 zł 700,00 zł 1000,00 zł

 

3. Oświetlenie płyty boiska na stadionie w Sobótce: dla osób fizycznych, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej: 100,00 zł brutto za 1 godzinę.

4. Kort tenisowy:

Lp. Użytkownicy Cena brutto za 1 godzinę
1. Dzieci i młodzież 10,00 zł
2. Pozostali 15,00 zł
 

5. Sauna na stadionie w Sobótce:

Lp. Użytkownicy Cena brutto za 1 godzinę
1. Wejście indywidualne 30,00 zł
2. Wejście grupowe 1 osoba 15,00 zł

 

6. Sala fitness na stadionie w Sobótce: 25,00 zł brutto za 1 godzinę.

7. 1. Umieszczenie reklamy na ogrodzeniu przy ul. Św. Anny 12: 10,00 zł brutto za 1 metr kwadratowy za jeden miesiąc.
2. Umieszczenie reklamy na własnej konstrukcji na terenie obiektu przy ul. Św. Anny 12 zwiększa cenę brutto określoną w pkt 1 o 5,00 zł brutto za 1 metr kwadratowy za jeden miesiąc.

8. Opłata za korzystanie z parkingu przy al. Armii Krajowej w Sobótce:

Lp. Rodzaj pojazdu Cena brutto za 1 dzień
1. Samochody osobowe i motocykle 10,00 zł
2. Busy i samochody dostawcze do 3,5 tony 20,00 zł
3. Autobusy i samochody ciężarowe 30,00 zł

 

9. Opłata za korzystanie z toalety publicznej: 2,00 zł (brutto).

10Nieodpłatnie (cena brutto: 0,00 zł) udostępnia się na stadionie w Sobótce płytę piłkarską górną i dolną, szatnie, natryski i oświetlenie boiska górnego na:

a) organizowanie w ramach działalności statutowej gminy, administratora obiektu lub jednostki organizacyjnej gminy ogólnodostępnych spotkań, zajęć, festynów lub imprez organizowanych dla mieszkańców gminy,

b) imprezy i zajęcia prowadzone przez daną jednostkę organizacyjną dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół prowadzonych przez Gminę,

imprezy, zajęcia i spotkania organizowane przez Gminę lub jej jednostki organizacyjne w ramach obchodów świąt państwowych, lokalnych i regionalnych,

zajęcia sportowe i rekreacyjne organizowane przez organizacje pozarządowe, realizujące zadania własne gminy lub korzystające ze środków przekazanych przez gminę na ich działalność statutową,

zajęcia i imprezy zlecone przez Gminę łub organizowane przy współudziale Gminy

 

Powyższy cennik jest zawarty w Zarządzeniu Nr 108/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 8 listopada 2021 r.

Skip to content