Regulamin rozgrywek

ŚLĘŻAŃSKA LIGA AMATORSKIEGO TENISA ZIEMNEGO – III EDYCJA 2023

REGULAMIN ROZGRYWEK

 

§1  – Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem rozgrywek jest Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji (dalej ŚOSiR) w Sobótce.
 2. Celem rozgrywek jest popularyzacja i rozwój tenisa ziemnego w Gminie Sobótka.
 3. Osoby biorące udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostepnienie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek.
 4. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek.
 5. Rywalizacja odbywać się będzie na kortach ŚOSiR przy al. Św. Anny 12 w Sobótce.
 6. Rozgrywki składać się będą z:

– rozgrywek ligowych w kategorii SINGIEL EKSTRALIGA

– rozgrywek ligowych w kategorii SINGIEL OPEN 

– rozgrywek ligowych w kategorii GRA PODWÓJNA OPEN

– rozgrywek pucharowych w ramach PUCHARU LIGI

 1. Warunkiem przystąpienia do ligi jest zgłoszenie do koordynatora rozgrywek do 05.06.2023, tak by rozgrywki mogły ruszyć od 10.06.2022.

 

§2 – Uczestnictwo

 1. Udział w rozgrywkach ligowych nie wymaga opłaty wpisowego.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rozgrywkach tylko i wyłącznie po dostarczeniu do organizatora oświadczenia od swoich opiekunów.
 3. Organizator nie zapewnia sprzętu sportowego (rakiety i piłki tenisowe).
 4. Piłki do gry powinny być nowe, chyba że obie strony zgadzają się na granie piłkami używanymi.
 5. Organizator nie zapewnia opieki medycznej w trakcie rozgrywek.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na mieniu i zdrowiu osób obecnych na rozgrywanych spotkaniach ligowych.
 7. Za przygotowanie i uprzątnięcie kortu po zakończonej grze odpowiadają zawodnicy.

 

§3 – Rozgrywki ligowe

 1. Trzecia edycja rozgrywek singlowych odbywa się z podziałem na ligi (Ekstraklasa i Open).
 2. System rozgrywek w poszczególnych kategoriach uzależniony jest od ilości zainteresowanych i będzie podany po zatwierdzeniu listy zgłoszeń.
 3. Mecze ligowe rozgrywane są do dwóch wygranych setów, a w przypadku trzeciego decyduje super tie-break (do 10 punktów, na przewagi).
 4. Wszystkie mecze będą miały swój określony, nieprzekraczalny termin (data podana będzie w rozpisce).
 5. Mecz, który wymaga dogrania (pogoda, brak czasu lub wolnego kortu na dokończenie w danym dniu) kontynuuje się z wynikiem jakim został on przerwany w pierwotnym terminie.
 6. Dopuszcza się możliwość przełożenia maksymalnie 2 spotkań ligowych za zgodą przeciwnika i po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie organizatora (propozycja nowego terminu), przy czym nie później niż do dwóch tygodni od daty wyznaczonej w rozpisce. W przeciwnym razie wynik meczu zweryfikowany zostanie jako walkower.
 7. W przypadku rozegrania spotkania we wcześniejszym terminie niż zaplanowany, zawodnicy mają obowiązek poinformowania o tym organizatora.
 8. Obowiązek podania wyniku rozegranego spotkania spoczywa na zwycięzcy.
 9. Wszystkie mecze powinny być rozegrane do 17.09.2023.

 

§4 – Zasady Punktowania

1. Punktacja za rozegrane mecze przedstawia się następująco:

– 2 punkty za zwycięstwo,

– 1 punkt za porażkę,

– 0 punktów za nierozegrany mecz lub oddanie pojedynku walkowerem.

2. O kolejności zawodników decydują:

– większa liczba zdobytych punktów,

– wynik meczów bezpośrednich między zainteresowanymi,

– większa różnica setów,

– większa różnica gemów.

3. W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie rozgrywek, pozostałe do rozegrania jego mecze traktuje się jako wynik 0:6; 0:6.

4. W przypadku poddania meczu poprzez krecz (rezygnacja z gry w trakcie trwającego spotkania), pozostałe do rozegrania gemy przypisuje się na korzyść przeciwnika.

5. W przypadku oddania meczu walkowerem (niestawienie się w umówionym terminie i niepoinformowanie przeciwnika oraz organizatora, a także niespełnienie założeń &3 punkt 6) wpisywany jest wynik 0:6; 0:6.

6. Zawodnik ma prawo do oddania dwóch meczów walkowerem bez konsekwencji, trzeci skutkuje automatycznym wykluczeniem z rozgrywek ligowych.

 

§5 – Postanowienia końcowe

 1. Mecze ligowe rozgrywane są bez udziału sędziego, zawodnicy sami pilnują przestrzegania zasad gry z uwzględnieniem obowiązujących reguł fair play. Dopuszcza się wyznaczenie obserwatora spotkania (który może pełnić rolę sędziego), ale tylko na wyraźną prośbę jednego z zawodników.
 2. Zawodnicy sami decydują o grze w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
 3. Kwestie sporne rozstrzyga koordynator rozgrywek wyznaczony przez organizatora – Grzegorz Leszczyński (+48 695 870 077, leszczynski.grzegorz@gmail.com). Do niego należy kierować wszelkie sprawy formalne (zgłaszanie wyników, chęć przełożenia meczu itp.) i wątpliwości.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do upominania zawodników, którzy nie będą przestrzegać ogólnoprzyjętych zasad współzawodnictwa sportowego. Powtarzające się naruszenia mogą skutkować nawet usunięciem z rozgrywek ligowych.
 5. Informacje dotyczące ligi (regulamin, terminarz, wyniki i tabele) umieszczone będą na stronie internetowej ŚOSiR.
Skip to content